Th4 2, 2019

You Are Here: Home / 2 Th4 2019

Tuyển dụng nhân Viên CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Categories: Tags:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Vi trí tuyển dụng: Nhân Viên CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Châu Thiên Phú tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Châu Thiên Phú tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

 1. Chăm sóc khách hàng cũ
 1. Tìm thông tin khách hàng từ Dự án mới
 1. Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
 1. Viết bài ngắn về sản phẩm: công dụng và giải pháp
 1. Triển khai  đơn  hàng, theo dõi công nợ
 1. Tham gia các hoạt độnng: Hội thảo, Hội chợ, Diễn dàn
 1. Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý

read more →

Tuyển dụng nhân viên TESLESALES

Categories: Tags:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Vi trí tuyển dụng: Nhân Viên TELESALES

Châu Thiên Phú tuyển dụng nhân viên telesales

Châu Thiên Phú tuyển dụng nhân viên telesales


Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

 1. Chăm sóc khách hàng cũ
 2. Tìm thông tin/ nguồn khách hàng mới
 3. Viết bài ngắn về sản phẩm: công dụng và giải pháp
 4. Hẹn gặp khách hàng
 5. Tham gia các hoạt động: Hội thảo, Hội chợ, Diễn dàn
 6. Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý

read more →