Th5 8, 2019

You Are Here: Home / 8 Th5 2019

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập

Categories: Tags:

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập (hệ thống Of Grid) là hệ thống cung cấp điện năng lượng mặt trời không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Hệ thống điện năng lượng mặt trời này phù hợp với các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa nơi mà không kéo được lưới điện quốc gia đến đó để cung cấp điện cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

read more →

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới

Categories: Tags:

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới còn được gọi là hệ thống điện nối lưới hay hệ thống điện mặt trời nối lưới, tương tác lưới hoặc điện mặt trời On Grid.

Là hệ thống cung cấp điện mặt trời chia sẻ nguồn cung cấp điện với lưới điện quốc gia, từ đó giúp giảm bớt gánh nặng của tải đối với lưới điện quốc gia, đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống điện từ lưới điện quốc gia và cung cấp nguồn điện cho hệ thống nguồn điện quốc gia khi hệ thống tạo ra nguồn điện lớn không sử dụng hết được. read more →

Nhật Bản tham vọng trở thành cường quốc “năng lượng mặt trời”

Categories: Tags:

Nhật Bản là một đất nước thú vị với nhiều điều bất ngờ về cách lắp đặt năng lượng mặt trời mà ít người biết đến. Điều thú vị chính là hệ thống năng lượng mặt trời của Nhật Bản sẽ nằm trên mặt nước.

Khác với những nhà máy năng nhiệt điện thông thường, các hệ thống năng lượng mặt trời không sản sinh ra khí thải, nhưng nó lại sử dụng rất nhiều diện tích mặt bằng, bởi yêu cầu đón ánh sáng.

read more →