Th5 3, 2021

You Are Here: Home / 3 Th5 2021

Lắp đặt như thế nào để đảm bảo an toàn hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà?

Categories:

Trong thời gian gần đây với các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời mái nhà của Chính phủ, đã thúc đẩy các hộ gia đình, doanh nghiệp tiến hành lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, một số vấn đề về an toàn của hệ thống vẫn còn chưa được chú trọng kĩ lưỡng và hiện hữu những rủi ro mà chúng ta có thể phòng ngừa trước. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn khi lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà?
read more →