Cần bao nhiêu tấm pin năng lượng mặt trời để lắp tầng mái nhà

Một ngôi nhà điển hình của Việt Nam sẽ cần 14-36 tấm pin mặt trời để trang trải hóa đơn tiền điện và ít nhất 20 mét vuông không gian trên tầng mái để chứa các tấm pin mặt trời.

Lượng năng lượng mà các tấm pin mặt trời có thể hấp thụ và sau đó tạo ra, được đo bằng kilowatt (kW). Lượng năng lượng mà ngôi nhà của bạn sử dụng trong một khung thời gian nhất định, chẳng hạn như một tháng, được đo bằng kilowatt giờ (kWh).

Bạn cần biết nhà bạn sử dụng bao nhiêu kWh để xác định lượng kW mà tấm pin mặt trời của bạn cần sản xuất để bù đắp cho việc sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để xác định số lượng tấm mà nhà bạn sẽ cần.

Trong blog này, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố mà các nhà lắp đặt năng lượng mặt trời tính đến khi đề xuất bạn cần bao nhiêu tấm pin mặt trời cho ngôi nhà của mình.

Cần bao nhiêu tấm pin năng lượng mặt trời để lắp tầng mái nhà

Cần bao nhiêu tấm pin năng lượng mặt trời để lắp tầng mái nhà?

Số lượng tấm pin mặt trời mà ngôi nhà của bạn cần phụ thuộc vào lượng năng lượng mà ngôi nhà của bạn cần, cũng như hiệu quả của các tấm pin của bạn.

Cần bao nhiêu tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho một ngôi nhà?

Điều thú vị là kích thước ngôi nhà của bạn không thực sự xác định số lượng tấm pin mặt trời bạn cần; một ngôi nhà lớn hơn không bằng mức tiêu thụ năng lượng nhiều hơn.

Để thực sự hiểu hệ thống năng lượng mặt trời của bạn cần bao nhiêu tấm pin mặt trời, bạn cần xác định:

  1. Lượng năng lượng mà ngôi nhà của bạn sử dụng: Xem kWh hàng tháng được sử dụng trên hóa đơn điện của bạn
  2. Hướng của mái nhà của bạn: Những mái nhà quay về hướng Nam sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn ở Bắc bán cầu
  3. Lượng ánh sáng mặt trời trung bình ở khu vực địa phương của bạn : Nói một cách đơn giản hơn, phía tây nam có nhiều nắng nhất ở Hoa Kỳ, so với phía đông bắc có nắng nhưng có nhiều mưa và tuyết hơn
  4. Số lượng công suất hoặc năng lượng mà bảng điều khiển năng lượng mặt trời bạn mua có thể sản xuất: Người lắp đặt năng lượng mặt trời có thể giúp bạn xác định các tùy chọn của mình

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính bảng năng lượng mặt trời ngay bên dưới để cung cấp cho bạn số lượng tấm pin mặt trời chính xác bằng cách nhập địa chỉ của bạn và số tiền trung bình của hóa đơn điện hàng tháng của bạn. Máy tính năng lượng mặt trời này có dữ liệu sản xuất năng lượng mặt trời từ tất cả các trạm thời tiết trên khắp đất nước và nó cũng có thể cho bạn biết chi phí và khoản tiết kiệm bạn sẽ nhận được khi sử dụng năng lượng mặt trời.

Làm cách nào để tìm chính xác số lượng tấm pin mặt trời tôi cần cho ngôi nhà của mình?

Cách tốt nhất để xác định chính xác số lượng tấm pin mặt trời mà nhà bạn cần là làm việc với những người lắp đặt năng lượng mặt trời. Họ sẽ có thể tính toán chính xác loại và số lượng tấm pin mặt trời sẽ hoạt động tốt nhất cho ngôi nhà của bạn.

Các tấm pin mặt trời là một cách tuyệt vời để giảm hoặc hủy hóa đơn tiền điện của bạn và tận dụng các lợi ích tiết kiệm tiền khác như đo lường ròng và các ưu đãi của hộ gia đình hoặc kinh doanh là khác nhau. Mỗi ngôi nhà là duy nhất nhưng chúng đều có thể được cung cấp năng lượng mặt trời.

Tôi cần bao nhiêu tấm pin mặt trời cho 1.000 kWh mỗi tháng?

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ , vào năm 2018, mức tiêu thụ điện trung bình hàng tháng cho một ngôi nhà ở Việt Nam là 914 kWh mỗi tháng, tương đương khoảng 30,5 kWh mỗi ngày và 11,000 kWh mỗi năm.

Nhưng mỗi ngôi nhà là duy nhất và có thể sử dụng nhiều hơn hoặc ít điện năng hơn ngôi nhà bình thường. Các yếu tố khác có thể xác định hiệu quả của bảng điều khiển năng lượng mặt trời như hướng mái nhà, bóng râm hoặc khí hậu nơi bạn sống.

Kích thước hệ thống năng lượng mặt trời mà nhà bạn cần sẽ phụ thuộc vào mức tiêu thụ điện và khí hậu của khu vực bạn ở. Bạn có thể tìm hiểu nhà mình cần bao nhiêu tấm pin mặt trời bằng cách sử dụng máy tính năng lượng mặt trời của chúng tôi .

Để giúp bạn ước tính tốt hơn kích thước tiềm năng mảng năng lượng mặt trời mà ngôi nhà của bạn sẽ cần, biểu đồ dưới đây có thể cung cấp thêm một chút rõ ràng.

Bảng 1. Kích thước hệ mặt trời theo khu vực
Mức sử dụng điện trung bình hàng năm cho tất cả các ngôi nhà Kích thước hệ thống năng lượng mặt trời cần thiết để sản xuất điện trung bình Số lượng tấm pin mặt trời cần thiết
Bắc Bộ 6.522 kWh 4 kw 14
Đông Nam Bộ 8.602 kWh 7 kw 25
 

Bắc Trung Bộ

8.929 kWh 7 kw 25
Duyên Hải Nam Trung Bộ 14.112 kWh 10 kw 36
* Tấm pin mặt trời 280 watt

*** Thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo

Bảng này chia nhỏ mức sử dụng điện trung bình hàng năm cho từng khu vực. Các tỉnh Nam Trung Bộ là khu vực cung cấp năng lượng mặt trời tốt nhất.

Việc sử dụng năng lượng trung bình rất khác nhau ở mỗi khu vực vì một vài lý do. Ví dụ, phía đông bắc là đô thị hơn, với nhiều nhà cho nhiều gia đình so với phía nam có nhiều nhà cho một gia đình hơn.

Chúng tôi đã liệt kê kích thước hệ thống năng lượng mặt trời cần thiết ở mỗi khu vực để bù đắp mức sử dụng điện trung bình của khu vực cụ thể đó. Vì vậy, ví dụ, để đáp ứng nhu cầu năng lượng của một ngôi nhà điển hình ở Đông Nam Bộ, bạn sẽ cần một hệ thống năng lượng mặt trời 4kW.

Cuối cùng, chúng tôi đã liệt kê số lượng 280 watt – một lượng công suất bảng điều khiển trung bình – các tấm pin mặt trời sẽ cần để sản xuất điện cần thiết.

Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng của ngôi nhà bạn có thể hoàn toàn khác so với mức trung bình. Bạn có thể sử dụng công cụ tính toán chi phí tấm pin mặt trời của chúng tôi để tính ra số lượng tấm pin mặt trời được trích dẫn trong bảng trên cho tiểu bang của bạn sẽ có giá bao nhiêu. Mặc dù trước khi thực hiện việc này, bạn cần lưu ý xem diện tích nhà và mức sử dụng điện của bạn thay đổi như thế nào so với tiêu chuẩn vì điều này cuối cùng sẽ xác định số lượng tấm pin mặt trời bạn cần.

Tôi cần bao nhiêu không gian mái cho các tấm pin mặt trời?

Ngay cả khi bạn biết số lượng tấm pin mặt trời bạn cần, sẽ không ích gì nếu mái nhà của bạn không thể lắp chúng. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi chia nhỏ diện tích sân thượng của bạn sẽ cần cho hệ thống 5kW, 10kW và 15kW.

Bảng 2. Số lượng tấm pin mặt trời trên mỗi foot vuông của không gian mái
Kích thước hệ thống (kW) Cảnh vuông cần thiết để đạt hiệu quả thấp (16%) Cảnh vuông cần thiết để đạt hiệu quả trung bình (18%) Cảnh vuông cần thiết để đạt hiệu quả cao (22%)
5 kw 313 278 227
10 kw 625 556 455
15 kw 938 833 682

Chúng tôi đã tính toán số lượng diện tích vuông cần thiết dựa trên hiệu quả tiềm năng của các tấm mà bạn sẽ mua. Chúng tôi đã sử dụng 16%, 18% và 22% cho các tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất thấp, trung bình và cao. Hầu hết các tấm pin mặt trời có hiệu suất từ ​​16% -20% , vì vậy 22% sẽ là đặc biệt.

Hiệu suất bảng điều khiển năng lượng mặt trời về cơ bản có nghĩa là bảng điều khiển năng lượng mặt trời của bạn ổn, tốt hoặc hấp thụ tốt ánh sáng mặt trời để sản xuất năng lượng. Các tấm hiệu suất cao hơn có nghĩa là bạn cần ít trong số chúng hơn, và do đó, ít diện tích mái hơn diện tích vuông để sản xuất năng lượng.

Khi bạn xác định được kích thước kW của hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời bạn cần bằng cách sử dụng biểu đồ trên, hãy xem lượng không gian mà bảng hiệu suất thấp, trung bình hoặc cao sẽ chiếm trên mái nhà của bạn. Nếu bạn có thêm không gian để dự phòng, bạn nên mua các tấm hiệu suất thấp hơn vì chúng rẻ hơn hiệu suất cao hơn và có thể tạo ra cùng một lượng điện.