ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TP.HCM

TP.HCM với lợi thế là nơi có mật độ nắng cao và cường độ bức xạ của nắng rất thích hợp để lắp đặt điện năng lượng mặt trời trên các mái nhà, tầng thượng, ấp mái, khuôn viên để bắt nắng tạo ra điện năng sử dụng trong sinh hoạt và sử dụng sản xuất. TP.HCM là một trong nơi có hệ thống lắp đặt điện năng lượng mặt trời cao nhất nước cùng với Ninh Thuận và Bình Thuận góp phần tăng thị phần ngành điện mặt trời và là một trong những giải pháp xanh được ứng dụng trong thi công thiết kế hiện nay.

Điện năng lượng mặt trời được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau và tùy vào mục đích sử dụng khác nhau mà nó có cách nhiều cách gọi:

Hệ thống lắp đặt:

  • Hệ thống điện năng lượng độc lập
  • Hệ thống điện năng lượng hòa lưới
  • Hệ thống điện năng lượng tương tác lưới
  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp điện gió

Vị trí lắp đặt:

  • Lắp đặt áp mái (mái ngói, mái tôn, mái kỹ thuật)
  • Lắp đặt giàn cao thế (sân thượng, trên mặt đất)

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN VƯỢT MỨC

Việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ góp phần tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp và hộ gia đình khi mức điện sử dụng vượt mức quy định. Mỗi lần sử điện, khó tránh khỏi việc sử dụng vượt mức giới hạn sử dụng điện sẽ làm gia tăng mức tiền điện phải trả hằng tháng (mức chi khí phí phải trả khi sử dụng điện vượt mức gọi là tiền phạt) vì vậy sử dụng điện năng lượng điện mặt trời sẽ giúp chúng ta giảm thiếu rất nhiều chi phí cho viêc chi trả này.

a) Các ngành sản xuất

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 1.536
  b) Giờ thấp điểm 970
  c) Giờ cao điểm 2.759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
  a) Giờ bình thường 1.555
  b) Giờ thấp điểm 1.007
  c) Giờ cao điểm 2.871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a) Giờ bình thường 1.611
  b) Giờ thấp điểm 1.044
  c) Giờ cao điểm 2.964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a) Giờ bình thường 1.685
  b) Giờ thấp điểm 1.100
  c) Giờ cao điểm 3.076

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

b) Khối hành chính, sự nghiệp 

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.659
  Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  
  Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.827
  Cấp điện áp dưới 6 kV 1.902

c) Kinh doanh

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 2.442
  b) Giờ thấp điểm 1.361
  c) Giờ cao điểm 4.251
2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a) Giờ bình thường 2.629
  b) Giờ thấp điểm 1.547
  c) Giờ cao điểm 4.400
3 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a) Giờ bình thường 2.666
  b) Giờ thấp điểm 1.622
  c) Giờ cao điểm 4.587

d) Sinh hoạt

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.678
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.734
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 2.014
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.536
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.834
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461

Ngoài ra, việc sử dụng điện năng lượng mặt trời còn là cách để giảm áp lực lên ngành điện, giảm  lược tải điện đặc biệt là sử dụng các nguồn tài nguyên hóa thạch và ngăn đập thủy điện để bảo vệ môi trường và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.