Khách hàng

You Are Here: Home / Giới thiệu / Khách hàng

KHÁCH HÀNG CỦA CTPSOLAR

 

Công ty Hải Tân Thành – Hệ thống điện mặt trời 5,28Kwp

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt sẽ giúp giảm lương điện năng tiêu thụ cho nhà xưởng, tăng khả năng cạnh tranh… (Read more)

Châu Thiên Phú Lắp đặt điện năng lượng mặt trời hộ gia đình - CTPSolar

 

Nhà hàng Trần Gia – Hệ thống điện mặt trời 30Kwp

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Trần Gia là hệ thống điện hòa lưới được nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống bao gồm Tấm pin Ankara, invertet Growatt,…. (Read more)

ctpsolar - công trình điện năng lượng mặt trời 30kwp              ctpsolar - tấm pin ankara