Chính sách bảo hành

You Are Here: Home / Hỗ trợ khách hàng / Chính sách bảo hành

CTPSolar đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được liệt kê bên trên, ngoài các đầu nối điện một chiều và dây cáp lắp ráp tại nhà máy, không có khuyết tật lớn về vật liệu và tay nghề ngoại trừ việc cài đặt, ứng dụng, sử dụng và bảo trì không đúng cách.

Bất kỳ sự thay đổi ngoại hình nào của các sản phẩm module pin năng lượng mặt trời, bao gồm bất kỳ sự thay đổi màu sắc, mài mòn, xước, oxy hóa và mài mòn cơ học,… hoặc bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hoặc do hao mòn bình thường theo thời gian có thể xảy ra sau ngày bắt đầu bảo hành, sẽ không áp dụng bảo hành.

Khiếu nại sẽ có hiệu lực theo bảo hành sản phẩm theo thời gian hợp đồng có giới hạn khi khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh đủ để chứng minh rằng sự không phù hợp hoặc hỏng hóc của các sản phẩm pin năng lượng mặt trời chỉ do khuyết tật và được bảo hành sản phẩm. CTPSolar sẽ thay thế hoặc sửa chữa các hỏng hóc sản phẩm pin năng lượng mặt trời.

BẢO HÀNH HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Trong thời gian 25 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hành, CTPSolar bảo đảm rằng việc giảm hiệu suất của tấm sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời Poly sẽ không vượt quá 3% trong năm đầu, và sau đó là 0,65% mỗi năm. Hiệu suất tối thiểu sẽ đạt được 81,4% công suất tối đa trong năm thứ 25 sau ngày bắt đầu bảo hành.

Mức tổn thất sản lượng điện thực tế sẽ được so sánh với công suất ra danh định, như được chỉ rõ trong bảng dữ liệu có liên quan và được đo bằng các kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn (STC). Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tổn thất sản lượng điện cao hơn mức cho phép nào và do CTPSolar xác định do lỗi chất liệu hoặc lỗi của tay nghề, CTPSolar sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm pin năng lượng mặt trời bị hỏng hóc

LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH PIN ĐIỆN MẶT TRỜI

Bảo hành có thời hạn và bảo hành hiệu suất chuyển đổi năng lượng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm pin năng lượng mặt trời của CTPSolar có những đặc điểm sau:

  • Lạm dụng, cài đặt không đúng cách hoặc ứng dụng và không tuân thủ hướng dẫn cài đặt tấm pin điện mặt trời của nhà sản xuất CTPSolar
  • Tấm pin điện mặt trời Poly hoặc Mono bị thiệt hại do vận chuyển
  • Sửa chữa hoặc thay đổi bởi một kỹ thuật viên không được CTPSolar chấp thuận
  • Điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, hành động của bên thứ ba hoặc các sự kiện khác
  • Thiệt hại do các điều kiện môi trường, bao gồm điện áp không đúng, điện tăng, mưa axit, môi trường biển, và các yếu tố ô nhiễm, ăn mòn bên ngoài…
  • Thiệt hại do tiếp xúc với môi trường cực nóng và ẩm
  • Các trường hợp bất khả kháng

Các chế độ bảo hành không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lắp đặt hoặc tháo bỏ các sản phẩm pin năng lượng mặt trời.

THỦ TỤC KHIẾU NẠI YÊU CẦU BẢO HÀNH TẤM PIN MLMT

Khi phát hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường chính đáng nào được bảo hành, khách hàng phải thông báo cho CTPSolar bằng thư hoặc thư điện tử đã ký, cung cấp bằng chứng chi tiết (hoá đơn, bằng chứng về việc chuyển giao các tấm sản phẩm pin năng lượng mặt trời, số serial). Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của CTPSolar, việc trả lại bất kỳ tấm sản phẩm pin năng lượng mặt trời nào sẽ không được chấp nhận. Mọi yêu cầu bồi thường theo bảo hành có giới hạn này phải được đưa đến CTPSolar trong vòng ba tháng sau khi xác định.