Bơm màng Pro-Flo Wilden Kim Loại 51 MM

You Are Here: Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị công nghiệp / Bơm màng khí nén / Bơm màng Pro-Flo Wilden Kim Loại 51 MM

Bơm màng PRO-FLO Wilden kim loại 51 mm (2″) – P820/P830

Kết nối : 
Chuỗi (P820/A, P820/S, P820/W),
Mặt bích (P830/A, P830/S, P830/W)

Cửa hút gió: 1/2″ FNPT

Đầu vào: 51 mm (2″)

Đầu xả: 51 mm (2″)

Kiểu kết nối:

NPT / BSPT (Có luồng)

DIN / ANSI (mặt bích)

Tối đa Tốc độ dòng chảy: 609 lpm (161 gpm)

Tối đa Áp suất đầu vào: 8.6 bar (125 psig)

Tối đa Kích thước chất rắn: 6.4 mm (1/4″)

Tối đa Lực hút:

  • 7.4 m Dry (24.3′)
  • 9.0 m Wet (29.5′)

Trọng lượng vận chuyển:

  • 820 Threaded AL 47 kg (104 lb)
  • 820 Threaded SS 73 kg (161 lb)
  • 820 Threaded Iron 71 kg (156 lb)
  • 830 Flanged AL 54 kg (118 lb)
  • 830 Flanged SS 81 kg (178 lb)
  • 830 Flanged Iron 82 kg (181 lb)